Ledig stilling som fritidsleder

Vi søker etter leder for ungdommens hus.

 Leder ungdommens hus, 40 % stilling. Ledig stilling fra 01.02.2018

Ungdommens hus – «Månen», er et tilbud der ungdommer i begynnelsen av tenårene treffes for mindre voksenstyrte aktiviteter. Ungdom trenger sosial kompetanse. Denne bygges gjennom samhandling og toleranse sammen med jevnaldrende og voksne. På Ungdommens hus får de unge utviklet sosiale ferdigheter gjennom konfliktløsing, samarbeid, lære å ta ansvar og tilpasse seg strukturer og regler. Aktiviteten på «Månen» foregår på de unges premisser, og styres i stor grad av ungdommene selv. Det er ønskelig at Ungdommens hus skal samhandle med andre kultur- og fritidstilbud for barn og unge i Ørland kommune.

Mål for aktiviteten på «Månen»:

  • Være en møteplass hvor ungdom opplever trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdighet.
  • Være en mestringsarena for sosial og kulturell kompetanse hvor ungdom har reell innflytelse.
  • Være et alternativ og et supplement til det frivillige lag og foreningsliv.
  • Være en rusfri arena og drive holdningsskapende i forhold til rusmidler.

Ørland kommune/Ørland Kultursenter søker etter en person som liker å jobbe med barn og unge. Leder for Ungdommens hus skal legge til rette for aktiviteter og bidra til et meningsfylt klubbtilbud for barn og unge i samarbeid med foreldre og frivillige lag og organisasjoner. Leder av Ungdommens hus skal sammen med styret lede og utvikle klubbdriften, både i form av innhold, aktiviteter og utviklingsprosjekter.

På «Månen» skal barn og unge møte:

  • En leder som har grunnleggende kunnskaper om barn og unges oppvekstvillkår og utvikling, og er bevisst sin rolle som voksen rollemodell og "forbilde".
  • En leder som er kompetent, modig, innovativ og som liker å jobbe med ungdom.
  • En leder som er en voksen som tør å stole på at ungdom kan ha de beste ideene og løsningene, og som kan arbeide på unges vilkår.

Kvalifikasjonskrav
Søkere blir vurdert helhetlig ut fra disse tre kriteriene:

  • Relevant utdanning (Fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller annen pedagogisk utdanning)
  • Relevant praksis
  • Skikkethet og personlige egenskaper

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Politiattest vil bli avkrevd før tiltredelse.

Stillingen er organisatorisk underlagt Ørland Kultursenter. Kontaktperson for stillingen er

daglig leder for Ørland Kultursenter, Gunn Kristin Ørsleie, tlf.91 10 31 62

Søknadsskjema finnes under Ledige stillinger på www.orland.kommune.no

Søknadsfrist 23.01.2018

_
_
_