Wool around the North Atlantic Sea

Utstilling i Galleri Hans nå.

Utstillingen som åpnet lørdag 23. september presenterer ullprodukter laget av de ulike sauene fra Orkenøyene, Shetland, Færøyene, Isle of man, Hebridene, Island, Grønland og Norge. Utstillingen står til 28. oktober.

Om Karin Flatøy Svarstad og prosjektet:
Karin Flatøy Svarstad bor i Bergen men kommer fra Sunnmøre i Møre og Romsdal. 
Hun er utdannet innen kunst og handverk, samt markedsføring. Karin er kulturformidler og daglig leder av Sommerakademiet, som hun startet for snart 20 år siden. Formålet til Sommerakademiet er å bidra til distriktsutvikling med kunst, kultur og handverk som virkemiddel og med utstrakt kontakt med landene i vesterled. 

 Karin har hatt ansvar for flere store nasjonale og internasjonale prosjekter der ull og sau har vært tema. Hun driver et kultursenter i Kalvåg i Sogn og Fjordane med galleri, kunst og handverksbutikk, verksted og opphold for kunstnere, Artist in Residence. Karin har reist til Shetland, Orknøyene, Island, Hebridene og Færøyene samt Isle of Man i en årrekke. Her har hun hatt utstilling, foredrag og undervisning. Hennes arbeid innen distriktsutvikling og småskalanæring innen ull og reiseliv er tema som er blitt lagt merke til i inn og utland. 

Karin har arbeidet med ull og tekstilkunst i mer enn 35 år. Hun har arbeidet med ull fra den norske villsauen siden 1995 og har et prosjekt med fokus på denne sauerasen i flere fylker.

Karin tok initiativet til prosjektet North Atlantic Native Sheep and Wool Conference i 2010, Prosjektet involverer alle landene rundt Nord Atlanteren. Hennes foredrag belyser bakgrunnen for prosjektet, situasjonen for de deltakende landene og hva dette prosjektet som startet på Orknøyene har bidratt til. Prosjektet har vandret omkring i Nord Atlanteren i snart 7 år. Deltakerland er: Norge, Island, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Isle of Man, Ytre Hebridene og Grønland.  

Prosjektet har fokus på småskalanæring knyttet til sau og ull, samt mat og kulturlandskap. Det består av en faglig konferanse, og publikumsdelen i prosjektet er en stor vandre utstilling. Formålet er å fremme distriktsutvikling og småskalanæring knyttet til sau, ull, mat og kulturlandskapet i landene rundt Nord Atlanteren. Lære av hverandre og utvikle et nettverk mellom landene.

Villsauen representerer Norge i prosjektet/konferansen. Dette er den eldste sauerasen i Norge, disse sauene er genetisk uendret siden vikingtiden. Vikingene hadde disse sauene med seg i båtene sine når de reiste i Vesterled.   

 

_
_
_