Restaurering av Rusasetvatnet

Rusasetområdet var en gang viktig for friluftsliv og rekreasjon. Ørlands største ferskvann ved foten av Rusasetfjellet bød på fiske- og dyreliv. Oppdemningen av Rusasetvatnet ble gjort på 1600-tallet for å etablere møllevirksomhet under storhetstiden på Austrått. Vannspeilet dekket på det meste et område på hele 400 dekar. Vannet var tørrlagt gjennom ulike inngrep på 1980 og 90-tallet.

Ørland Kultursenter er i full gang med å utvikle området. Et nytt vann etableres, i det som blir et av landets største restaureringsprosjekt i sitt slag. I tillegg gjenskapes de historiske herregårdsveiene i området som gang- og sykkelveier. Stinettet som etableres skal binde sammen Brekstad, Rusaset og Austrått. Det blir igjen mulig å fiske ørret og laks i dalaelva, Stamselva og Balsneselva.

Rusasetområdet blir et av Ørlands mest attraktive friluftsområder!

 _
_
_