Kulturskolen

Ørland kulturskole er hjertet i vårt regionale Ørland Kultursenter. Her har vi flere studio, bandrom, dansesal og atelier. Skolen har rundt 300 elever og 13 lærere.
Vi gir undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, dans og kort-kurs. Påmelding og utmeldinger foregår på eget skjema.

Type: poster

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Kortkurs for voksne

Klippekort på 3 aktiviteter vår/høst-semesteret!

Inn- og utmeldinger 1.12

Frist for endringer for vårsemesteret

Kulturskolens Juelavslutning

Velkommen til juleverksted, kunstutstilling og konsert!

_
_
_