Danselærer Sarah tilbake!

Etter vinterferien

Nå kommer danselærer Sarah tilbake fra sin permisjon og da kan de som har tatt permisjon og nye elever søke seg inn via speedadmin. Sarah vil dele opp i grupper etter alder og ny timeplan blir sent ut til vinterferien.

Søkander bør være inne ved utgangen av januar.

Til påmelding

_
_
_