Drømmestipendet

Vil du søke? Ta kontakt med kulturskolen.

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner - til sammen én og en halv million kroner

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.
Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Søknadsinformasjon finner du her

_
_
_