Inn- og utmeldinger 1.12

Frist for endringer for vårsemesteret

Ønsker du å starte på kulturskolen har vi fellesopptak 1. desember, utover denne frist kan man ta kontakt med kulturskolen og høre om det er ledige plasser i de ulike fag.

https://nooerland.speedadmin.dk/tilmelding#

Ønsker du å bytte fag, legge til fag eller avslutte fag går du inn på din portalside og endrer der.

Ved spørsmål send en mail til:
kulturskole@orland.kommune.no

_
_
_