Ledige plasser i kulturskolen

Vil du bli elev i kulturskolen?

Ørland kulturskole har ledige plasser på flere disipliner: Sang, instrument, teater og visuell kunst.
Påmelding skjer via SPEEDADMIN.

Følg linken under:
https://nooerland.speedadmin.dk/tilmelding#


 

_
_
_