Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Nytt nettsted om mobbing.
På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.
_
_
_