Søk/si opp elevplass

INNMELDING:
Nå starter vi opp med SPEEDADMIN i Ørland Kulturskole. Derfor må vi be ALLE ELEVER REGISTRERE SEG PÅ NYTT (Som ny elev) for høstens semester.

Påmelding finner du her:
https://nooerland.speedadmin.dk/tilmelding#

Speedadmin er et nettsted hvor vi administrerer alle våre elever og vår undervisning.

De 10 første får gratis billett til vår forestilling Olsenbanden JR! Følg linken under.
Vi utvider fristen for registrering høsten til 1. juni.

UTMELDING:
Send en epost innen 1. juni til kulturskolen@orland.kommune.no

FAKTURA
Elevavgift betales to ganger i året, og sendes ut i siste halvdel av semesteret.

BINDENDE PÅMELDING
Søknaden er bindende fram til eleven er utmeldt. Utmelding må skje skriftlig innen 15.05. for høstsemesteret og 01.12. for vårsemesteret. Det kreves elevavgift for påbegynt semester. Elever som uteblir til undervisning mer enn tre ganger uten skjellig grunn kan miste plassen og likevel måtte betale elevavgift. Kulturskolen plikter ikke å gi igjen timer til elever som har vært fraværende. Dersom vi ikke klarer å skaffe vikar, og det blir flere enn 3 avlysninger av timen i løpet av semesteret gies det kompensasjon for dette.

 

_
_
_