Fagleder Natur 100% stilling

Ørland Kultursenter søker etter Fagleder Natur.

Ørland Kultursenter søker etter Fagleder Natur i 100% stilling. Fagleder Natur har ansvar for kommunens satsing innenfor vår unike natur i samarbeid med regionale og stalige myndigheter. Stillingen innebærer også ledelse av Besøkssenter våtmark Ørland. Besøkssenteret er et av seks nasjonale våtmarkssenter. I disse dager legges planene for nytt Besøkssenter, nytt bygg og ny utstilling. Fagleder vil få prosjektlederansvaret for etablering av ny utstilling. Fagleder for Natur er en del av lederteamet og det kreative miljøet i Ørland Kultursenter, og rapporterer til daglig leder. I 2020 blir Ørland og Bjugn kommuner sammenslått. Besøkssenter våtmark Ørland er lagt inn i det nyetablerte kommunale foretaket for kultur og idrett.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle opplevelser med utgangspunkt i nye Ørland kommunes unike natur med særlig fokus på våtmarksomåder, ramsarområder og friluftsliv
 • Drift av Besøkssenter våtmark Ørland
 • Krav ihht autorisasjon av Besøkssenter våtmark Ørland
 • Formidle kunnskap om natur og miljø, spesielt til barn og unge
 • Utvikle morgendagens formidling slik at vi kan levendegjøre, skape interesse for og spre kunnskap om den unike naturarven vi har i nærheten av oss
 • Rådgiving og naturveiledning i kommunale saker
 • Kontaktperson og samarbeid opp mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter
 • Samarbeidsavtaler med relevante aktører som skoler, barnehager og fagmiljø
 • Personal og økonomiansvar

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master i biologi eller annen relevant høyere naturfaglig utdanning
 • Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon på gode resultater fra nåveærende og tidligere stillinger
 • Godt muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk
 • Gode formidlingsevner
 • Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i kreativt og positivt miljø i det nye kultur- og
  idrettsforetaket
 • Muligheten av å være med å utvikle det nye Besøkssenteret
 • Utvikling og faglig påfyll
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning i KLP

SØKNADSFRIST 30.09.2019


Stillingen kan tiltres snarest.

For spørsmål kan kontaktes:

- Fagleder Natur – Ingrid Bjørklund, tlf. 468 13 394
- Daglig leder – Gunn Kristin Ørsleie tlf. 911 03 162

_
_
_