Inn- og utmeldinger

KULTURSKOLEN

Elever som ønsker plass til høsten kan nå søke plass innen fristen 15. mai.
Ønsker du å slutte eller bytte fag gjøres dette også innen 15. mai.

Elever som vil fortsette som før foretar seg ingen ting, dere er automatisk med videre.

Benytt SPEEDADMIN for å foreta endringene.

https://nooerland.speedadmin.dk/account/signin

 

_
_
_