Naturuka 2018

25.8 til 2.9

Besøkssenter våtmark arrangerer Naturuka i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Det blir aktiviteter for både barn og voksne. Alle arrangementer er gratis.

PROGRAM

Lørdag 25. 8. Guidet fugletur kl. 10-13
-rundt i våtmarksområdene på Ørland (må ha bil)
Guide: Jørgen Søraker
Oppmøte: Grande amfi


Flaggermusnatt kl 20
Passer også for barn!
Guide: Per Inge Værnesbranden fra zoologisk forening
Oppmøte: Kulturbruket på Austrått (ved Golfbanen)


Søndag 26. 8.  Dugnad/forberedelser til ringmerking av fugl kl. 12
Oppmøte: Grandefjæra.


Tirsdag 28. 8.  Dugnad i Balsnesvassdraget fra kl 18
Utlegging av gytegrus i Balsnesvassdraget
Oppmøte: Parkeringsplassen på Karlsenget
Arr.: Ørland Kommune og Besøksssenter våtmark Ørland


Onsdag 29. 8.  Botanisk vandring ved Rusasetvatnet kl 18
Spesielt fokus på vannplanter
Guide: Harriet de Ruiter og Ingrid Bjørklund
Oppmøte: Servicebygget Rusasetvatnet


Søndag 2. 9. Barnas Våtmarksdag kl. 12-15
Arrangement ved Rusasetvatnet: Friluftlivets dag, Kom deg ut dagen, geologiens dag og Soppens dag!

Soppkontroll i Austråttlunden kl. 14 -17
Samarbeid mellom mange aktører


Guidet fugletur kl. 14-17
-rundt i våtmarksområdene på Ørland (må ha bil)
Guide: Audun Eriksen
Oppmøte: Parkeringen på Karlsenget

_
_
_