Reformasjonen 500 år

Aktivitetskalender 2017

Den norske reformasjonen var ingen folkebevegelse. Gjennomføringen av trosskiftet i 1536/37 skjedde som et kongelig diktat fra Christian III av Danmark-Norge. Samtidig hadde noen beredt grunnen for denne omveltningen i årene forut for dette.
Austråttborgen er landets mest talende monument over den standen som tok reformasjonstanken inn bakveien i Norge i årene før 1537, nemlig adelen.
Austrått var også setet til selve bindeleddet i landets sterkeste adelige klan i reformasjonstiden, nemlig fru Ingerd Ottesdatter eller fru Inger som Henrik Ibsen kalte henne.
Det er i fotefarene til denne familien de første klagene på innføring av lutherske skikker, bemektigelse av klostergods og underminering av den katolske kirkeorganisasjonen i Norge kan spores.
Dette er bakgrunnen for reformasjonsprosjektet Austrått 1537 som siden 2009 har satt fokus på den norske reformasjonshistorien og vår lutherske arv.

Her finner du AKTIVITETSKALENDER som pdf.

 

 

_
_
_