Sommerutstilling

Therese Myran

SOMMERUTSTILLING 27. JUNI til 29. AUGUST
Therese Myran: Feed me truth, feed me prayer. 

 

Therese Myran, f. 1973, er utøvende billedkunstner med hovedsete i Trondheim.
Med utdanning innenfor både realfag, språk, kunst og grafisk design har hun opparbeidet seg en formidlingsevne som i ytterste konsekvens gir et blikk på selve livet.
Uttrykksmessig betegnes hun som en ekspressiv eksistensialist; hun eksperimenterer med flere materialer og teknikker, og i skjæringspunktet mellom det abstrakte og det figurative finner vi en ekspressiv, fabulerende verden, der betrakteren forvandles til en deltagende samtalepartner, ofte innenfor hennes tematiske søken etter mennesket og skaperverket som væren og eksistens.
Gjennom både komposisjon, fargevalg, motiv og titler henvender verkene seg direkte til publikum, og stiller spørsmål, provoserer til handling og utfordrer til nærhet.

I denne utstillingen; ”Feed me truth, feed me prayer”, har hun malt seg gjennom vinter og vår med blikket festet mot noen av de heftige utfordringene som rir verden og menneskeheten utenfor atelieret; tiltagende konfronterende og villedende lederstil blant verdensmakter, framvekst av konservative krefter og kvinnefiendtlige lover, flyktninger og rasisme med de, oss og
menneskeverd som nøkkelord, korona og menneskets livsførsel - som fortsatt vifter med den svarte kappen sin foran oss - samt de evig grunnleggende temaene omkring klima, moder jord og menneskets plass midt oppe i dette.

_
_
_