Turveier til alle grender

Nå er det mye som skjer på "anleggsfronten" i Ørland Kultursenter!

Vi arbeider med prosjektet "Turveier til alle grender". Sist høst opparbeidet vi turvei fra Rusasetvatnet til Røstadhaugan. Nå jobber vi med strekningen fra Austråttborgen til østre del av Hovsfjæra. Denne turveistrekningen er snart ferdig og vil bli åpnet om kort tid. På strekningen blir det montert to bommer. Hensikten med bommene er å hindre kjøring med bil gjennom hamningen. Hele veien er åpen for annen trafikk.

Vi er også i gang med å ruste opp turveien videre vestover til Bruholmen, inklusive veien rundt Bruholmen.

Så har vi under planlegging en turvei mellom Opphaug og Uthaug. Denne veien skal også knyttes opp til friluftsområdet Lerbern og andre attraksjoner på strekningen mot Uthaug.

Også Ottersbo-området skal knyttes til turveisystemet i løpet av året.
Dette blir spennende !

_
_
_