Utstilling: Merete Løndal - Faith

Et samtidseksperiment.

Billedkunstner Merete Løndal har bidratt til nyansert og høyst aktuell samtidskunst. I utstillingen FAITH setter hun søkelyset på hva hun mener er en uheldig utvikling i samfunnet. Merete Løndal sitt største kunstprosjekt så langt er maleriserien En passant. Løndal reiste rundt i land som var dypt berørt av finanskrisen og fotograferte speilinger i store butikkvinduer av tilfeldige mennesker hun så på gaten. Hjemme i Norge ble fotografiene grunnlaget for store malerier malt i eggoljetempera på lerret, en teknikk med røtter flere tusen år tilbake i tid.
Sett ved første øyekast viser Løndals motiver mennesker i forbifarten, hensatt i sine private tanker. På dypere plan speiler de samfunnet på en mer fundamental måte og belyser individets plass i den store sammenhengen. Fokuset ligger på menneskene bak alle tallene og statistikken. Man ser aldri hele historien ved første øyekast. Motivene følger finanskrisen geografisk, fra Norden i forkant av krisen, gjennom Europa og over Atlanteren til USA. Flere av motivene er også fra Cuba, der Løndal tilbrakte tid under oppmykningen av den amerikanske blokaden.
I løpet av de siste årene har Løndal overvært både Brexit og det amerikanske presidentvalget i 2016, der hun også deltok i store demonstrasjoner de påfølgende dagene. Grafikkserien En Passant Limitless som vises på Galleri Hans er et resultat av denne siste reisen. En serie som i et større perspektiv tar for seg dagens bruk av retorikk i samfunnet. Det er ikke til å legge skjul på at Merete Løndal er svært samfunnsengasjert. Likevel er ikke tanken å være politisk eller moraliserende, men heller å stille spørsmål og fungere som en tankevekker i dagens debatt.
Med hovedmotivet FAITH forteller kunstneren om 8 sterke kvinner, samlet på en scene i NYC, valgnatten 8. november, 2016. Mødrene til ofrene for raseopptøyene i Charlotte stod sammen på scenen i støtte til den første kvinnelige presidentkandidaten i USA. En fremtid bygget på tillit og samhold, på tross av kjønn og rase. USA velger Trump!
Kunstnerens egne ord: Noen ganger så spør vi oss om hva mer som skal til for at man skal reagere og ikke minst mobilisere. Jeg tror og håper at med en leder som Trump så vil arrogante politikere som har sluttet å høre på folket se faren i å ikke gi velgerne et reelt valg. Forstå at om man føler håpløsheten så tar man irrasjonelle valg nettopp fordi man kun reagerer på å ikke bli hørt. Ikke å ha noen betydning. Valget av en leder som fremstår så splittende, og forårsaker en så sterk polarisering som Trump, er en avgjørelse så ekstrem at den forhåpentligvis vil lede til at folket på et tidspunkt forenes for å ta et nytt felles verdivalg. FAITH minner oss på at noen ganger er omveien nødvendig for å nå et mål.
Velkommen til utstillingsåpning lørdag 17. oktober kl. 13.00. Utstillingen står til 21. november. 
_
_
_