17. mai i Ørland 2023

Brekstad

10.00 Bekransning Ørland Kirkegård ved representant fra kommunen og Musikklaget Kornetten.
10.30 Gudstjeneste i Ørland Kirke
11.15 Ørland Sangforening synger på Bryggeplassen ved Ørland Kultursenter
12.00 17. Maitog på Brekstad.
Oppstilling mellom Bunnpris og Rema 1000

13.30 Festforestilling i Ørland Kultursenter
Tale for kongen ved rep. fra Command Team 132 luftving/Ørland flystasjon.
Tale for dagen
Musikklaget Kornetten
Ørland Sangforening
Ørland Kulturskole
Møtet ledes av ordfører Ogne Undertun

15.00 Bekransning av Halvdan Gjelvolds bauta i Kleivan v/ Stian Tyskø

Togoppstilling, Brekstad
Det stilles opp i følgende rekkefølge:
• 17. maikomiteen
• Ørland Barne- og ungdomskorps
• Borgen Barnehage
• Læringsverkstedet Opphaug
• Solblomsten Barnehage
• Marihøna Barnehage
• Futura Barnehage
• Musikklaget Kornetten
• Forsvaret
• Brekstad Barneskole
• Opphaug Skole
• Ørland Ungdomsskole
• Ørland Turnforening
• Lag og foreninger

Togrute
Oppstilling mellom Bunnpris og Rema 1000 – Yrjars gate – Skolegata – Sykehjemmet/ ØMS – Hildas vei – Kirkeveien – Ove Bjelkes gate- Yrjars gate – Ørland Kultursenter

 

Brekstad Barneskole
12.30 Dørene åpner
15.00 Foreldrefotballkamp
Salg av kaffe, kaker, pizzasnurrer, pølser, is og brus

 

Bjugn
09.30 Kransenedleggelse på bauta ved det gamle rådhuset
09.45 Oppstilling v/Botngård barneskole. Spilling til flagget av Botngård skolemusikk.
10.00 Avgang 17.mai-tog i Botngård.

 

Bjugnhallen og Fosenhallen
11.00- Tradisjonell underholdning og salg
13.30 av kaffe, kaker, is og loddsalg i Bjugnhallen.
11.00-14.00 Leker og salg av kaffe, kaker, is og loddsalg i Fosenhallen.
13.30- 14.00 Fotballkamp mellom 6-klassen og deres foreldre.
Betalingsmetoder vil være med Vipps og kontanter.

 

Togoppstilling, Bjugn
Det stilles opp i følgende rekkefølge:
• 17. maikomiteen m/ordfører og For[1]mannskap
• Botngård skolemusikk
• Barnehager
• Skolene (1.klasse og oppover)
• Lag og foreninger (Russen, brann etc)

Togrute
Botngård barneskole – Prestedalsveien (doktorbakken) – Bjugn helsesenter – Århaugveien – inn på Skogveien – ned mot Sentrumsveien – ned mellom gamle Tannlege Olden og «Gulhuset» til Strandveien – opp Alf Nebbs gate og til Bjugnhallen

 

Elveng
13.00 Dagen starter med tog fra Austerli ridebane til Elveng forsamlingshus.
Salg av hjemmelaget lapskaus, pølser, kaffe og kaker, is og brus.
Leker for barna

 

Lysøysundet
Fagerenget Montesoriskole:
12.00 Toget starter fra Lysøybrua
13.00 Tale for dagen av elever ved Fagerenget Montesssoriskole
Underholdning av Fagerenget skolemusikk
Leiker, salg av mat og drikke samt lynlotteri
15.30 Flaggfiring

Kontant salg, bankterminal og Vipps

Fagerenget skolemusikk spiller:
09.00 Teksdal
09.20 Olden v. brua
09.40 Rømmen
10.00 Tiltrem
10.20 Hellesvika
10.40 Lysøyneset

 

Vallersund
11.30 Dørene åpner. Salget av kaffe, kaker, is og mat starter
12.00 Togavgang fra skolen til Folkvang, tur/ retur.
13.30 Leker og aktiviteter på skolen. Salg av mat, kake og is
15.00 Tale for dagen, og påfølgende loddtrekning med flotte premier

 

Kongsvoll
13.30 Gudstjeneste i Hegvik kirke
14.15 Tog fra Hegvik til Kongsvoll
15.00 Festsamvær i Kongsvoll
Korsang av ”Galtan”
Tale for dagen v/Mona Sjøli
Bevertning. Leker for barna
Salg av brus og is
Kontant og Vipps
Inngang for voksne: kr. 100,-
Velkommen til et hyggelig samvær

 

Opphaug
15.00 Kretsens barnetog
Togrute: Skolen – Coop Extra - Skolen

Togoppstilling
• Ørland Barne- og Ungdomskorps
• Skolens fane
• 7. – 1. trinn
• Borgen barnehage
• Læringsverkstedet Opphaug
• Marihøna Musikk- og friluftsbarnehage
• Innbyggere av Opphaug krets

Ved innkomst til skolen spiller ØBU.
Tale for dagen er skrevet og fremført av 7. trinn.
Servering og salg i kantina og i gymsalen.
Kontant og Vipps.
Leiker for store og små.
16.30 Fotballkamp: 6.trinn – foreldrene

Parkering: Vennligst parker ved Coop Extra Opphaug og langs veien mot Røstadhaugan.
Parkeringsplassen ved skolen er reservert for av- og påstigning samt parkering for eldre og handikappede.

 

Storfosna og Kråkvåg
10.30 Gudstjeneste i Storfosna kirke
14.00 -17.00 17. maifeiring på Storfosna Grendahus med leker for barna, salg av lapskaus, pølser, brus, kaffe og kaker. Loddsalg
21.00-01.00 17. maifest med Viggo Beck. Inngang kr. 200,-. Aldersgrense 18 år

 

Uthaug
15.00 Ørland Sanitetslag v/ Yttergårdan arrangerer kafè på Treffpunkt

Publisert
11. mai 2023
Skrevet av