Nominer til Ørlandspriser!

KOMMUNALE PRISER I ØRLAND - 2023

ØRLAND KOMMUNE - HEDERSPRIS FOR 2023
Vi ber om forslag på kandidater til Ørland kommune - Hederspris for 2023

ØRLAND KOMMUNE – UNGDOMMENS IDRETTS-/KULTURPRIS FOR 2023
Vi ber om forslag på kandidater til Ørland kommune – Ungdommens idretts-/kulturpris for 2023

ØRLAND KOMMUNE - FRIVILLIGPRISEN FOR 2023
Vi ber om forslag på kandidater til Ørland kommune - Frivilligpris for 2023

Forslag sendes til: Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn,
eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Frist for å fremme kandidater er utvidet til: 07.01.2024

Retningslinjer for både kommunes hederspris, ungdomsprisen og frivilligprisen finnes på kommunens hjemmesider under «kultur og fritid». Prisene deles ut under Vinterfestuka 2024.

Publisert
07. desember 2023
Skrevet av