Porten til Trøndelag

Vår splitter nye utstilling Porten til Trøndelag gir glimt inn i Ørland kommunes lange historie, fra de første menneskene besøkte Klakken for 10-11000 år siden og fram til i dag. Tittelen henspiller på Ørlands strategiske beliggenhet ved fjordmunningen og innløpet til Trondheimsfjorden, et landskap som har vært attraktivt for mennesker, fugler og dyr fra landet steg opp av havet etter siste istid.

Utstillinga er ment som en innfallsport til å gå videre med utforskinga av kommunens historie:
til å besøke museer og samlinger og de mange kulturminnene i Ørland kommune.

Utstillingen er bygget i 2. etg. over Besøkssenter Våtmark Ørland på Ørland Kultursenter.

Gratis inngang i kultursenterets åpningstid.

Publisert
12. juni 2024
Skrevet av