Band

Elevplass
 
Alder/nivå: 11 år
Varighet: Undervisningsåret for elevplass går over 38 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager. OPPSTART høst: uke 35, vår: uke 1.
 
Instrumentene det undervises på er: Gitar, bassgitar, trommer, keyboard/piano og sang.
Andre instrumentgrupper anbefales å søke, og så vil tilbudet utvides til å også omfatte disse dersom det lar seg gjøre.
 
Det er et begrenset antall plasser i på band, og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og lærernes vurdering.
Bandene deltar i løpet av året på flere spennende prosjekter. De vil få mulighet til å jobbe mot konkrete prosjekter, samt fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til mer langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.