Bass

Bli kjent med instrumentet og utvikle grunnleggende ferdigheter.

Vi starter med å bli kjent med instrumentet, stemming osv. Vi gjennomgår kort bassens deler og rolle i musikken. Samtidig som lek og eksperimentering er prioritert for de yngste elevene, fokuserer vi innledningsvis på å holde instrumentet riktig, og hvordan vi bør bruke fingrene og lage gode anslag, kontrollere tonene og oppnå dyp, fin lyd.

Kunne kjenne igjen bassen i musikk, og spille det vi hører (gehør)

Vi jobber med kjente låter med typiske mønstre, lytter etter bass-tonene, og prøver å spille det vi hører. Hensikten er å utvikle litt gehør, dvs evne til å kjenne igjen tonene vi spiller og typiske akkordmønstre i låtene.

Bass er egentlig et instrument som det ikke er så lett å spille alene. Derfor bruker lærer å synge litt og spille på gitar eller piano sammen med elevene i basstimene. Da kan vi få en hærrrrrlig følelse av å lage musikk selv, nesten med en gang elevene har begynt på kulturskolen. En slik start der vi lytter til hverandre og spiller helt enkelt i lag, anses viktig for å utvikle spilleglede og gehør.

Vi bruker også å spille sammen med låter på youtube. Det kan være melodier som er plukket ut fordi de passer til eleven fordi den gir passe utfordring, eller rett og slett låter som elevene liker og ønsker å spille. Selvvalgte låter er som regel veldig motiverende! Om låten er litt vanskelig forenkler vi bare litt.

Henning Rø
Kulturskolelærer gitar, Brekstad
Mob. 412 15 176
Send e-post

Bård Foshaug
Kulturskolelærer gitar, Bjugn
Send epost