Bli låner

Det er gratis og enkelt å få lånekort. Ta kontakt med oss!

Har du nasjonalt lånekort, kan du benytte dette ved alle bibliotek i hele landet.


Du kan levere bøkene dine ved alle landets bibliotek. Deretter sendes de tilbake til oss, uten kostnad for deg.

 

Lånereglement for Ørland bibliotek 

Lånekort:
Det er gratis og enkelt å få lånekort. Alle over 15 år kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved bibliotek i hele landet. Barn mellom 6 -14 år kan få lokalt lånekort med godkjenning fra foresatte  

Når du har lånekort og låner materiale hos oss, forplikter du deg til å: 

  • Behandle bibliotekets materiale pent 
  • Levere utlånt materiale innen fristen 
  • Erstatte skader på, eller tap av, materiale 
  • Sørge for at riktig kontaktinformasjon er registrert i vårt system 

Det er foresatte som har ansvar for at dette overholdes for sitt eller sine barn opp til 15 år. Barn over 15 år regnes som voksne og står selv ansvarlig. 

Tap av lånekort skal meldes til biblioteket for å hindre misbruk. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr på 20 kroner. 

 

Lånetid:
Vanlig lånetid er 4 uker. Film kan lånes i 1 uke.  Lån kan fornyes inntil 2 ganger, dersom materialet ikke er reservert for andre. 

 

Lån av film:
Film lånt ved biblioteket er kun til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Ønsker barn å låne film med aldersgrense over sin egen, vil de bli avvist. 

 

Innlevering:
Materiale lånt hos oss, kan tilbakeleveres på begge bibliotek, på Brekstad og i Bjugn. Det kan også leveres på alle landets bibliotek, da en nasjonal transportordning sørger for at de sendes tilbake til Ørland.  

Purring og erstatning 

Biblioteket sender ut purringer ved for sen levering, men purregebyr er avskaffet. Låner må imidlertid erstatte tapt og ødelagt materiale.   

  1. purring sendes via e-post, SMS eller brev ca. 14 dager etter at lånefristen er ute. Purring sendes umiddelbart hvis boken er reservert til annen låner.  
  1. purring sendes via e-post, SMS eller brev ca. 14 dager etter første purring.  
  1. purringkommer som erstatningskrav fra kommunen ca. 1 måned etter andre purring. Da følges følgende satser:  

 

 Erstatningsbeløp: 

 Materiale for voksne 

 Bøker 400,- 

 Lydbøker 400,- 

 DVD/Blu-ray 250,- 

 CD  250,- 

 Tidsskrift 100,- 

 Seriebøker 150,- 

 Materiale utlånt fra andre bibliotek 1.000,- 

 

Materiale for barn 

Bøker 300,- 

Lydbøker 300,- 

DVD/Blu-ray 250,- 

CD 250,- 

Tidsskrift 100,- 

Materiale utlånt fra andre bibliotek 1.000,- 

 

Man kan også erstatte en tapt bok, ved selv å kjøpe en identisk bok. 

Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter samme satser. 

Spesielt verdifulle bøker vurderes særskilt.  

Hvis boken leveres etter at erstatningskrav er sendt, må det likevel betales et administrasjonsgebyr på 100 kroner.  

 

    

 

 

 

_
_
_