Bli låner

Det er gratis og enkelt å få lånekort. Ta kontakt med oss!
Har du nasjonalt lånekort, kan du benytte dette ved alle bibliotek i hele landet.
Du kan alltid levere bøkene dine ved alle landets bibliotek.

_
_
_