Dans

Ørland Kulturskole tilbyr undervisning i dans fra 3 år til voksen. Undervisningen foregår i grupper. For de minste er det 30 minutter undervisning pr. uke, mellomtrinn har 45 minutter og de eldste har 60 minutter. I perioder rundt forestillinger må det påregnes ekstraøvinger.

Vi tilbyr danseundervisning i følgende grupper:
Barneballett- 3-6 år / moderne dans/ Hiphop / Klassisk ballett / Voksen dans. Vi har trening for ungdom/voksne i aerobic, zumba og styrketrening.

Barneballett og Jazzballett/hiphop:
Innhold: Undervisning starter med oppvarming for så å arbeide med danseteknikker, lære nye dansetrinn og dansesekvenser.  I motsetning til andre disipliner har vi ikke noe nedskrevet på papiret, her læres det av repetisjoner. Målet for de minste elevene er at de kan huske dansetrinn og rekkefølgen på dansesekvensene. For de eldste elevene er målet er at de kan dansesekvenser uten lærer tilstede.

Vi jobber stort sett produksjonsrettet. Det vil si at vi jobber mot en forestilling. Alle elevene skal være med på minst to forestillinger hvert skoleår. Forestillingenes størrelse varierer. Noen ganger kan det være mindre opptredener, andre ganger store samarbeidsforestillinger med andre disipliner i Kulturskolen f. eks drama og musikk. Hver gruppe har minst én hoveddans hvert semester, som de opptrer i forestillingen vi jobber mot. Dansene varierer i lengde og stil, avhengig av temaet for forestillingen.

For de minste elevene velger lærer musikken og koreografere alle dansene selv. For de eldre elevene oppfordrer lærer elevene til å være en del av skape-prosessen gjennom å velge musikken selv, eller koreografere dansesekvanser i små grupper.

Vi forutsetter at elevene jobber hjemme, øve seg danser.

Klassisk Ballett
Lærer bruker Royal Academy of Dance syllabus for undervisning klassisk ballett. Det er et trinn system som har blitt opprettet for undervisning i klassisk ballett, og brukes over hele verden. Klassisk ballett i motsetning til andre dansestiler krever at studenten starter på begynnelsen og lærer de grunnleggende armlinjer, føtters posisjoner og trinn. For hver grad legges det til flere trinn og dansesekvensene blir lengre og mer kompliserte.

Målet for elevene er å fullføre en grad hvert år. På slutten av året er det en "eksamen" hvor lærer ber elevene å utføre alle dansene i sin grad. De får tilbakemeldinger på deres prestasjoner og ballettteknikk og mottar en karakter.

I klassisk ballett jobber vi mot en forestilling. Avhengig av temaet for forestilling danser elevene en av deres RAD grad danser eller lærer koreograferer en ballett dans for dem.
Klassisk ballettundervisning foregår i grupper etter hvilken grad man har.
Vi forutsetter at elevene jobber hjemme, øve seg danser.

Voksendans 
I Voksen-dansklassen starter undervisning med en oppvarming og deretter arbeider vi med vår hoveddans. Det undervises i et bredt felt dansestiler. Hvilken hoveddans det arbeides med er avhengig av hvilken forestilling vi skal delta i dette semester. For eksempel har vi danset cancan, hiphop, showet dans, moderne dans og country og western.

Voksendans er for alle voksne som liker å danse og ønsker å ha det gøy sammen med andre danser.

Trine Onsøien
Kulturskolelærer dans Bjugn
957 88 289
 
Sarah Mikkelhaug
Kulturskolelærer dans Brekstad
413 79 314