Drama/ Teater

Ørland Kulturskole tilbyr i dag undervisning i drama og teater til alle mellom 5 og 18 år. Per i dag har vi tre grupper, oppdelt etter alder. Gruppestørrelsen varier fra 6 til 14 elever.

Det er 45-75 min undervisning pr. uke. I perioder rundt forestillinger må det påregnes ekstraøvinger.

Undervisninga foregår i grupper hvor man både skal lære å jobbe sammen i stor gruppe, i mindre grupper/par og hver for seg.
I løpet av året jobber vi med mange ulike ting. Vi starter alltid med å bli kjent med og trygge på hverandre. Dette er viktig for at vi skal jobbe godt sammen som gruppe.
Vi legger mye vekt på improvisasjon, og bygger mye av vårt arbeid på det. Vi bruker forskjellige tema som inspirasjon og henter ofte materiale fra det elevene selv synes er gøy, f. eks å improvisere frem en skrekkoggru forestilling til Halloween. Det hender også at elevene får et ferdig manus som vi utvikler til en forestilling.

Vi jobber stort sett produksjonsrettet. Det vil si at vi jobber mot en forestilling. Alle elevene skal være med på minst to forestillinger hvert skoleår. Forestillingenes størrelse varierer. Noen ganger kan det være mindre opptredener, andre ganger store samarbeidsforestillinger med andre disipliner i Kulturskolen f. eks dans og musikk.

Vi forutsetter at elevene jobber hjemme med å lære seg replikker.

Læringsmål:
Elevene skal bli trygge på seg selv, på de andre i gruppa og det å stå foran et publikum.
Elevene skal lære seg hvordan man improviserer.
Elevene skal lære seg ulike teknikker for å spille en rolle og prøve ut det i ulike settinger.

For de eldste elevene:
Elevene skal lære seg å tolke et stykke og rollene i det, og finne ut hvordan man kan presentere det for et publikum.

Guro Frey
Kulturskolelærer drama/teater, Brekstad
Mob.: 975 20 098
Send epost