Hannah Ryggen-senteret

Hannah Ryggen (1894-1970), født i Malmø i Sverige, traff maleren Hans Ryggen fra Ørland i løpet et studieopphold i Dresden i 1922. De giftet seg to år senere og flyttet til et småbruk i hans hjemtrakter. Hannah Ryggen valgte veven som sitt medium og etablerte seg i løpet av 1930-årene som billedkunstner i Norge. Hun skapte debatt i sin samtid gjennom sin politisk engasjerte kunst, som hadde menneskeverd som sitt gjennomgangstema.

Utstilling nå:

Hannah Ryggens tidlige år og kvinnemotivet. Utstillingen står i perioden 27.10.17 - 30.08.18.
I Hannah Ryggens aktive kunstneriske periode (1927-1970) var det på mange måter et kvinnepolitisk vakuum. Eller som Hannah selv sa det i Arbeideravisen i Trondheim i 1959: Hvor er forresten kvinnen blitt av? (...) Ved århundreskiftet fantes det kvinner som stod frem og hadde meninger, som ble lagt merke til. I dag er alt stilnet hen. Kanskje kan kvinner ikke realisere seg selv uten gjennom en mann?
Mange av Hannahs tepper viser kvinnen som motiv, men til forskjell fra den klassiske fremstillingen av kvinnen som et objekt eller som (en mannlig) kunstners inspirasjon er Hannahs kvinner ofte aktive og sterke kvinner som taler ut til betrakteren. Likesom Hannah selv var en tydelig og modig kunstnerstemme blir kvinnene i hennes tepper ofte selv de handlende krefter og subjektet i historiene.
Utstillingen viser et knippe tepper fra Hannah Ryggens tidlige år, med fokus på kvinnen som motiv.
Tekstforfatter og kurator: Randi Lium, seniorforsker og tekstilkunstner
Kurator: Thina Andresen, historiker og formidler»

Voksne: 50,-
Honnør/student: 40,-
Barn i følge med familie: gratis
Omvisning med film: 80,-
Omvisning uten film: 60,-

Leder for Hannah Ryggen-senteret: Thina Andresen
thina.andresen@nkim.museum.no
mobil: 46511680

 _
_
_