Hannah Ryggen-senteret

Hannah Ryggen (1894-1970), født i Malmø i Sverige, traff maleren Hans Ryggen fra Ørland i løpet et studieopphold i Dresden i 1922. De giftet seg to år senere og flyttet til et småbruk i hans hjemtrakter. Hannah Ryggen valgte veven som sitt medium og etablerte seg i løpet av 1930-årene som billedkunstner i Norge. Hun skapte debatt i sin samtid gjennom sin politisk engasjerte kunst, som hadde menneskeverd som sitt gjennomgangstema.

Utstilling nå:

Anti-monument II

Hannah Ryggen-senteret, Ørland
26. mars - 14. august 2022
Kurator: Solveig Lønmo, Nordenfjeldske Kunstindustimuseum

Triennaleutstillingen i Hannah Ryggen-senteret, viser et knippe sterke verk sammen med flere av Ryggens tekstile reaksjoner på krig og urett. Følgende kunstnere representert i Hannah Ryggen-senteret: 

Marsil Andjelov Al-Mahamid, anonym kunstner, Jennie Bringaker + Hannah Ryggen.

Hva skjuler seg mellom trådene i teppet som uforutsett ble et minnesmerke? Levde vi noen gang på en stjerne, slik Hannah Ryggen forestilte oss med sitt aller største teppe, et størrelsesmessig monumentalt, men føyelig og sårbart uttrykk for universell medmenneskelighet og respekt for jorda vi lever på? Hva er en helt, hva er en nasjon, og hva skal til for at vi som verdenssamfunn kan legge til rette for en mer solidarisk fremtid? Den flerdelte hovedutstillingen Anti-monument utforsker tomrommet, ytringen som tør å tvile, det anonyme livet, styrken i det lavmælte, nerven i tilhørighet, råskapen i det personlige og metaforiske tap.

 Gratis inngang.

 

Mer info: 
https://nkim.no/hannah-ryggen-senteret

Leder for Hannah Ryggen-senteret: Thina Andresen
thina.andresen@mist.no
mobil: 46511680