Historiske bygninger i rød sone

Austråttlandskapet

Turveger

Rusasetvatnet

Tingstua på Balsnes restaureres!

Austrått 1537

_
_
_