Austrått 1537

Austrått 1537 er en videreføring av reformasjonsprosjektet Austrått 1537.
 
Prosjektet Austrått 1537 vil ta oss med inn i den lokale, regionale og nasjonale kultur- og kirkehistorien fram til år 2037 som er 500 – års markeringen av reformasjonen i Norge. Austrått i Ørland skal søke sammen med de andre historisk viktige steder i Trøndelag og bli et av de nasjonale markeringssteder for norsk kultur- og kirkehistorie.
 
Trøndelag er et av de viktigste områdene for norsk kultur- og kirkehistorie. Stiklestad, der Olav Haraldsson falt 29. juli 1030, regnes som landets offisielle kristningssted. Trondheim, som var erkebispesete i perioden 1152 – 1537, er landets kirkelige sentrum historisk sett og dagens kirkehovedstad. Austrått og kongsgården Storfosen i Ørland, hvor henholdsvis Fru Inger og Nils Lykke residerte, er to av landets viktigste lutherske arnesteder i tiden fram mot reformasjonen i Norge i 1537.
Ørland Kultursenter ønsker å markedsføre Austrått som en del av «Det Historiske Triangel», Austrått, Stiklestad og Nidaros. Vårt mål er å gi Austrått en større lokal og regional identitet og å øke forståelsen av viktigheten dette området har spilt i norsk historie.
Dette vil vi gjøre i et tett samarbeid med flere lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører innafor kulturbasert næringsutvikling.
 
I selve markeringsåret 2017, ønsker vi å gjennomføre minst et kvalitetsarrangement lokalt pr. måned. Alt fra det tradisjonelle reformasjonsseminaret, historisk sjakkmesterskap, aktiviteter/forestillinger med skoler og barnehager til konserter med lokale kor og korps.
I desember i år vil vi gi ut en egen aktivitetskalender for markeringsåret 2017.
 
Her er det mye å glede seg til framover!

_
_
_