Austråttlandskapet

Austråttområdet er med sin historie, sine kulturminner og sitt landskap Ørlandets største nasjonale attraksjon samtidig som det er lokalbefolkningens viktigste friområde. Ørland kultursenter ønsker å prioritere herregården Austrått som hovedsatningsområde for de neste årene. Dette både for å gjøre kommunen mer attraktiv for tilflyttende og fastboende befolkning og for å stryke Ørlandets status som destinasjon for reiseliv.

Det vil i 2016 foregå et hagearkeologisk prosjekt for Austråttområdet. Det ble i 2015 klart at prosjektet utvides til også å inneholde arkeologiske søk etter bygninger, befestninger og havneanlegg i 1000 år. Dette arbeidet vil ledes av Vitenskapsmuseet og fylkesarkeologen i samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet).

Dette er den største kartleggingen av et historisk hage- og parklandskap som noensinne er foretatt i Norge og vil resultere i en restaureringsplan for utvalgte deler av landskapet som skal foreligge i 2017.

En overordnet målsetning for dette prosjektet er å formidle og tilgjengeliggjøring ny kunnskap og funn som blir gjort fortløpende._
_
_