8

Historiske bygninger i rød sone

Etableringen av luftforsvarets enebase på Ørlandet gir kommunen store muligheter, men også en rekke utfordringer. Den mest uheldige av disse er den planlagte rivningen av alle boliger i rød støysone. Av neste 200 boliger som ønskes revet kan man anta at mellom 60 og 80 bygninger er bevaringsverdige. Det er ulogisk å jevne nesten hele bygningsarven i vestre Ørland med jorden når kommunen samtidig har boligmangel. For framtidens skyld må vi gå inn i denne største samfunnsmessige utfordringen og forsøke å snu den til noe positivt for stedet og befolkningen.

Vi arbeider i første omgang med å kartlegge og synliggjøre hvilke kulturhistoriske verdier som finnes i disse områdene. Samtidig arbeider vi med ulike strategier for hvordan man skal forvalte den historiske bygningsmassen i framtiden.

_
_
_