8

Rusasetvatnet

Restaureringen av Rusasetvatnet er fullført!

Både folk og fugl flokket til Rusaset så fort vatnet kom på plass igjen. Fuglelivet har fått tilbake en av landets viktigste naturbiotoper og befolkningen på Ørlandet har fått et nytt tilrettelagt friluftsområde. Siden demningen ble tettet 13. oktober 2016 har vi opplevd Norgesrekord i antall svaner telt på en lokasjon. En desembermorgen i 2016 talte vi nært 900 svaner i vatnet på en gang. Den påfølgende våren bygde to vipepar reir på øyene i vatnet og ruget fram flyvedyktige unger for første gang på fastlands-Ørlandet på flere år. Det samme gjorde en rekke andre arter. Siden har vi opplevd at tusener av gjess har brukt vatnet som hvileområde nesten hver dag gjennom høsttrekket. Nært opp til 2000 besøkende har gått tur langs Rusasetvatnet hver uke siden våren 2017.

 _
_
_