Turveger

I 2015 startet arbeidet med å gjenskape de historiske vegene i Austråttlandskapet. Et nett av gang- og sykkelveger skal forbinde Brekstad, Ottersbo, Røstadhaugan, Austrått og Rusaset. De nye traseene vil åpne opp unike deler av herregårdslandskapet mellom borgen og Rusasetfjellet. Disse traseene har ikke vært farbare og tilgjengelige for folk på mange hundre år. Langs disse veiløpene finnes spor av både forsvunne husmannsgrender, systemer av steingjerder og rester av herregårdens infrastruktur for jakt. Stisystemet skal også inneholde en ny trase som følger Stamselva og Balsneselva til utløpet i Trondheimsfjorden. Her vil vegen kobles på den eksisterende traseen til Bruholmen, samt Fitjanveien som går til Austrått. Langs stiene vil det legges til rette for sittegrupper, bålplasser, lekeplasser og informasjonsskilt. Langs elvene blir det anlagt raste- og fiskeplasser.  

I 2015 ble stiene langs Dalaelva og Balsneselva opparbeidet. Langs Dalaelva ble det tilrettelagt med sittegrupper på ulike steder. Det vil i første halvdel av 2016 bli satt opp informasjonsskilt som formidler kulturhistorien og naturen i området.
_
_
_