Kultur

Ørland Kultursenter er et levende hus. Her er det aktivitet i de fleste av døgnets timer. Huset inneholder bibliotek, kino, kulturskole, Galleri Hans, Hannah Ryggen-senteret, Store sal, blackboks, kiosk, kafè og møterom. NRK har også sitt distriktskontor i Ørland Kultursenter.

Kultursenteret er samlokalisert med (under samme tak som) Ørland rådhus, Ørland Kysthotel, Besøkssenter Våtmark-Ørland og trafikkterminalen. Til oss kan du komme i «småsko» fra Trondheim eller Kristiansund.

Et av Ørland Kultursenter sitt samfunnsoppdrag er å skape gode opplevelser for innbyggerne i regionen. Aktivitetene i huset tilser at vi har tilbud som passer for de fleste. Alt fra barselstreff til seniorkino. Det er aldri en kjedelig dag ved Ørland Kultursenter. Kommer du innom for å låne en bok, gå på arrangement eller for å ta en kaffe, så treffer du vanligvis på kjente.