Kulturskolen

Velkommen Ørland kulturskole!
Ørland kulturskole har undervisning innen fagene: Musikk, dans, drama/teater, visuelle kunstfag, film/media, trening og skøyter. Alle som er bosatt i Ørland kommune kan bli elev ved Ørland kulturskole. Primærmålgruppen er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Vi gir undervisning på følgende steder:
Brekstad: Ørland Kultursenter
Bjugn: Fosen videregående skole, Eidegården og Nedre internat
Fagerenget Montessoriskole
Vallersund Oppvekstsenter

Les mer om vårt tilbud ved å trykke på de ulike disipliner i meny til høyre.
Påmelding og utmeldinger finner du også i meny til høyre.

Aktuelt