Om oss

Velkommen Ørland kulturskole!
Ørland kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, visuelle kunstfag, film/media og skøyter. Vi har også kortere kurs for barn og voksne.

Vi gir undervisning på Ørland Kultursenter, ved Fosen videregående, Fagerenget- og Vallersund barneskole.

Vi arrangerer Lørdagskafè en gang i måneden og vi deltar med mindre opptredener på helsesententerne, Stasjonskapellet og på ulike arrangementer i lokalsamfunnet.

En gang i året har vi samspill som strekker seg over 4 uker hvor musikkelevene danner orkester og øver mot en stor konsert.
Annenhvert år lager vi en stor drama/musikkproduksjon, i 2019 satte vi opp musikalen PEER. Kulturskolen er også en av de viktigste bidragsytere i den årlige Vinterfestuka.

Alle som er bosatt i Ørland kommune kan bli elev ved Ørland kulturskole. Primærmålgruppen er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Undervisningen i Ørland kulturskole følger skoleruta i Ørland kommune. Vi har altså 38 uker med undervisning i året.

Vårt fordypningstilbud er Talentlab Fosen. Dette er et samlingsbasert tilbud hvor alle kulturskoler på Fosen deltar. Les mer om dette under egen fane.

Undervisningen for instrumentalelevene vil foregå både individuelt og i gruppe, etter faglig og pedagogisk vurdering fra lærer.
Undervisningstid i uka vil dermed variere fra 20 - 60 minutter i uka. Se fagplaner for nærmere spesifikasjoner.
Gruppeundervisning gis i fagene dans, skøyter, drama/teater, film, sal/scene og visuelle kunstfag og varighet er fra 30 min. på de yngste - 60 minutter på de eldre elever og visuell kunst fordypning har 90 minutter.