Elevråd

Vil du være med?

ELEVRÅD VED ØRLAND KULTURSKOLE

Ørland kulturskole ønsker å etablere et elevråd. Elevrådet skal bestå av 9 elever fra 13 år og oppover. Vi ønsker 4 elever fra musikk og sang, 2 elever fra dans, 1 elev fra visuelle kunstfag, 1 elev fra drama/teater og 1 elev fra skøyter. Elev som representerer kulturskolen i kommunens ungdomsråd har fast plass i elevrådet.

Elevrådet skal ha møte en gang pr.mnd., og skal være et rådgivende organ for aktiviteter og årshjul i kulturskolen. De skal også komme med innspill til utvikling av gamle og nye fagområder, aktiviteter, timeplaner, undervisningsformer eller andre ting. Elevrådet velger representant til kommunens ungdomsråd.

Dette er et prøveprosjekt frem til og med høst-semesteret 2020, og lærerne vil derfor forespørre elever om å sitte i elevrådet. MEN hvis noen ønsker å melde seg som kandidater så er det fritt fram for det. Si fra til din lærer hvis at du ønsker å sitte i elevrådet. Frist 09.03.2020.

Vi håper at et bedre og tettere samarbeid med elever (og foresatte) vil utvikle Ørland kulturskole til å bli en nytenkende og fremtidsrettet kulturskole.

_
_
_