Film og media

Ledige plasser

Film og media er et nytt tilbud i Ørland kulturskole. Undervisningen foregår i grupper opp til 5 og varer i en klokketime pr.uke. Innholdet vil i hovedsak dreie seg om film, bilde og lyd men vil også ha litt arbeide med tekst, særlig i forhold til bilder og film.

Vi vil bruke verktøy de fleste elever er kjent med. Filmingen foregår for det meste med mobiltelefoner, ipad og videokameraer. Selv om vi bruker enkle verktøy er prinsippene de samme. I studio bruker vi Imovie på Mac og Movie maker på PC til redigering.

I tillegg til å bruke lovlige lydkilder av musikk og effekter på nett kan vi produsere egne ting i kulturhusets lydstudio, som også blir rommet vi til daglig underviser i. Elevene oppfordres til å komme med egne ideer og innspill i undervisningen. Det er fint om elevene bruker egne telefoner og datamaskiner for da kan de jobbe med prosjektene hjemme også.
Alder: Fra 10 år.
_
_
_