Oppstart kulturskolen

INFORMASJON TIL ELEVER, FORELDRE OG FORESATTE OM OPPSTART AV UNDERVISNING I ØRLAND KULTURSKOLE 07.05.2020, ETTER AVBREKK ifm CORONA -PANDEMI

Ørland kulturskole starter opp igjen med tilnærmet vanlig undervisning etter Corona-avbrekket den 07.05.2020. Beskjed om når og hvor elevene skal møte sendes ut fra den enkelte lærer.


Ørland kulturskole har laget en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne, sammen med gjeldende retningslinjer som er bestemt av FHI, er grunnlaget for lærernes individuelle tiltaksplaner for hvordan undervisningen skal gjennomføres.


Forebyggende tiltak kulturskoleundervisning:
• Lærere oppfordrer brukere til å lese informasjon/plakater
• Informasjon om forebyggende tiltak skal være lett tilgjengelig, og henges opp på alle
undervisningsrom
• Alle elever skal vaske hendene før de kommer inn på undervisningsrommet
• Elevene får håndsprit når elevene forlater undervisningsrommet
• Det skal være 1 m avstand mellom alle personene i rommet
• Hvis det er flere personer som oppholder seg i samme rom skal disse deles inn i grupper på 5.
Avstand mellom gruppene skal være 4 m.
• Elever med luftveissykdommer anbefales å holde seg hjemme og ikke delta på
kulturskolens undervisning og/eller opptredener
• Elever som er syke skal holde seg hjemme
• Lærer rengjører/desinfiserer handtak, overflater og instrumenter mellom hver elev/elevgruppe
• Elever hentes ved ytterdøren av lærer
• Ingen foreldre/foresatte har anledning til å være med inn i eller sitte utenfor undervisningsrommet.

Her kan det gjøres unntak for de aller yngste. Disse blir vurdert enkeltvis

Vi i kulturskolen gleder oss til å møte elevene igjen og vi har stort fokus på en sikker og smittefri undervisning.


Det vil i løpet av våren bli arrangert flere konserter og forestillinger (innenfor gjeldende regler). Disse informerer vi om fortløpende.


Ørland, den 04.05.2020
Gunn Kristin Ørsleie
Rektor Ørland kulturskole

_
_
_