Samspill 2020-2021

Påmelding er nå åpen!

I kulturskolens planer står det at alle musikk-/sangelever skal ha samspill med andre elever. Dette skoleåret må vi gjøre en vri på det tradisjonelle samspill-tilbudet. Planen er å lage en musikk-film med samspillgruppene. Elever og forelder/foresatte blir invitert til en fremvisning av filmen i februar.

Det er også mulig at noen av samspillgruppene får delta på et arrangement under Vinterfestuka 2021.
Vi håper også at noen av gruppene vil delta på UKM lokalmønstring 2021.

Dette er planen:

1. Elevene melder seg på samspill innen 02.11.2020
2. Uke 46 og 47 elever som skal være med på samspill får utdelt sanger og noter
3. 16.og 17.01.2021 samspilløvinger og filming av alle gruppene
4. Uke 3, 4 og 5 blir brukt til redigering samt opptak av det som må «pusses» på.
5. Uke 6 – visning av Ørland kulturskoles konsertfilm.

_
_
_