Piano

Bli kjent med instrumentet og utvikle grunnleggende ferdigheter.

Sang

Hovedmålet i sangundervisningen er at eleven skal bli trygg på seg selv og stemmen sin. Eleven skal få mulighet til å uttrykke seg selv og eksponere seg gjennom jevnlige opptredener, som solist, i smågrupper og i tverrfaglige prosjekt der vi samarbeider bl.a med drama og dansegruppene i store oppsettinger.

Mu-lyd

Musikkproduksjon er for barn, ungdom og voksne som ønsker lære om bruk av software til musikkproduksjon, arbeid i studio, lydteknologi, komposisjon, notasjon og design. Noen velger å vektlegge et mer teknisk perspektiv, mens andre ønsker å utvikle seg i låtskriving, innspilling og komposisjon ved hjelp av musikkteknologi.

Blås

Gitar

Gitarundervisning i Ørland Kulturskole foregår i første rekke individuelt, men kan også bli tilbudt som gruppeundervisning. Totalvurdering av undervisningsform gjøres av lærer i samarbeid med elever/foresatte.

Band

Slagverk

Slagverkundervisning i Ørland Kulturskole foregår i individuelle timer. I noen samspillsammenehenger lager vi ofte grupper av trommeslagere. Totalvurdering av undervisningsform gjøres av lærer i samarbeid med elever/foresatte.

Bass

Bli kjent med instrumentet og utvikle grunnleggende ferdigheter.

_
_
_