Blås

Lærere:

Liv Dagrun Ørsleie
Kulturskolelærer korps
95062111
Kim Aksnes
Kulturskolelærer blås
90965229
Astrid Mjøen
Kulturskolelærer sang
97762541_
_
_