Piano

Bli kjent med instrumentet og utvikle grunnleggende ferdigheter.

Mål:
-Skape egeninteresse og motivasjon gjennom individuell tilpasning av lærestoff.
-Stimulere kreativitet gjennom komposisjon, improvisasjon og sjangerbredde.
-Skape grunnleggende noteforståelse og fingertekniske ferdigheter.
-Utvikle rytmesans og gehør gjennom lytteøvelser og akkompagnement.

Krav:
Alle elever må ha tilgang på eget instrument, enten akustisk eller elektrisk piano/keyboard.
Gode øvingsrutiner bør innarbeides, og foresatte har et medansvar for at eleven stiller forberedt til timen.
Det oppfordres til deltakelse på prosjekter og konserter, men dette tilpasses individuelt.

Lærer:
Anders Marøy
Kulturskolelærer piano
Mob. 466 62 366
Send epost

Undervisning på Brekstad og Bjugn.

 

_
_
_