Om oss

Velkommen Ørland kulturskole!
Ørland kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, visuelle kunstfag og kortere kurs for barn og voksne.

Vi holder til på Ørland Kultursenter.

Vi arrangerer Lørdagskafè en gang i måneden og vi deltar med mindre opptredener på helsesenteret, pensjonistkafe og på ulike arrangement i lokalsamfunnet.
En gang i året har vi samspill som strekker seg over 4 uker hvor musikkelevene danner orkester og øver mot en stor konsert.
Annenhvert år lager vi en stor drama-,musikkproduksjon, i 2015 satte vi opp musikalen Annie. Kulturskolen er også en av de viktigste bidragsytere i den årlige Vinterfestuka.

Alle som er bosatt i Ørland kommune kan bli elev ved Ørland kulturskole. Primærmålgruppen er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Undervisningen i Ørland kulturskole følger skoleruta i Ørland kommune. Vi har altså 39 uker med undervisning i året.
Undervisningen i dans, drama, band, bli kjent og visuelle kunstfag foregår alltid i grupper.

Vårt fordypningstilbud er Talentlab Fosen. Dette er et samlingsbasert tilbud for alle kulturskoler på Fosen. Les mer om denne under egen fane.

Undervisningen for instrumentalelevene vil foregå både individuelt og i gruppe, etter faglig og pedagogisk vurdering fra lærer.
Undervisningstid i uka vil dermed variere fra 20 - 60 minutter i uka. Se fagplaner for nærmere spesifikasjoner.

_
_
_