Om oss

Velkommen Ørland kulturskole!
Ørland kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, visuelle kunstfag, film/media og skøyter. Vi har også kortere kurs for barn og voksne.

Vi holder til på Ørland Kultursenter. Vi gir undervisning på Ørland Kultursenter, Brekstad, og ved Fosen videregående, Bjugn, og Fagerenget- og Vallersund barneskole.

Vi arrangerer Lørdagskafè en gang i måneden og vi deltar med mindre opptredener på helsesenteret, pensjonistkafe og på ulike arrangement i lokalsamfunnet.
En gang i året har vi samspill som strekker seg over 4 uker hvor musikkelevene danner orkester og øver mot en stor konsert.
Annenhvert år lager vi en stor drama-,musikkproduksjon, i 2015 satte vi opp musikalen Annie. Kulturskolen er også en av de viktigste bidragsytere i den årlige Vinterfestuka.

Alle som er bosatt i Ørland kommune kan bli elev ved Ørland kulturskole. Primærmålgruppen er barn og unge, men voksne kan få elevplass ved ledig kapasitet.

Undervisningen i Ørland kulturskole følger skoleruta i Ørland kommune. Vi har altså 39 uker med undervisning i året.
Undervisningen i dans, drama, band, bli kjent og visuelle kunstfag foregår alltid i grupper.

Vårt fordypningstilbud er Talentlab Fosen. Dette er et samlingsbasert tilbud for alle kulturskoler på Fosen. Les mer om denne under egen fane.

Undervisningen for instrumentalelevene vil foregå både individuelt og i gruppe, etter faglig og pedagogisk vurdering fra lærer.
Undervisningstid i uka vil dermed variere fra 20 - 60 minutter i uka. Se fagplaner for nærmere spesifikasjoner.

_
_
_