Priser

Kulturskolen gir 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Voksne elever betaler dobbel elevkontigent. Elevavgift betales to ganger i året, og sendes ut i siste halvdel av semester.

Priser pr. år: Priser er justert pr. 01.01.2016

  • Instrumental-og vokalopplæring 2.970,50 pr. år
  • Gruppeaktiviteter kr 2.460,- pr. år
  • Visuelle kunstfag kr. 2.970,50 pr. år
  • Kortkurs pris fastsettes pr. kurs
  • Instrumentlån kr. 461,- pr. år
_
_
_