Natur

Besøkssenter våtmark Ørland er autorisert som ett av seks senter i Norge.

Besøkssenteret består av en permanent utstilling i tilknytning til Ørland Kultursenter. Utstillingene er åpne i kultursenterets åpningstid da de ligger tilknyttet biblioteket. Ønsker man guiding, ta kontakt med Kultursenteret. Våtmarkssenteret består også av flere fugletårn og amfi i Ørlands fire vernede fugleområder.

Vi ønsker å inspirere til friluftsliv og bruk av områdene på en måte som bevarer kvaliteten. Senteret tilbyr guidete turer, aktiviteter, foredrag og utstillinger, og vi er et knutepunkt for naturveiledning, turinformasjon og aktivitet. Vi låner også ut sykler, kart og kikkerter for de som interessert i å oppleve naturen på nært hold. Senteret samarbeider tett med skolene og legger til rette for undervisning og læring. Vi tar i bruk moderne og interaktive virkemidler for å nå våre mål.

Gjennom å tilby gode opplevelser, ønsker vi å stimulere til kunnskap om våtmarker, natur og kultur. Dette blir et utstillingsvindu for regionens naturverdier og våtmarker, samt møteplass og arena for våtmarksrelatert forskning. Senteret skal legge til rette for et godt samspill med lokale krefter for å utvikle bærekraftige aktiviteter i og utenfor verneområdene. Senteret og naturscenene vil dessuten bidra til lokal verdiskaping og bli attraksjoner for et bærekraftig reiseliv.

Følg oss på vatmarkorland.no, Facebook og instagram #ørlandsnatur!