3

Besøk oss

Besøkssenter Våtmark for kunnskap og opplevelse

Vi gir deg informasjon om våtmark generelt, om de 4 Ramsarområdene som finnes på Ørland og om øvrige våtmarksområder i regionen. Områdene er vernet for å bevare landskapet i størst mulig grad til glede for oss, våre etterkommere og naturen, og vi ønsker å legge til rette for fornuftig bruk av områdene. Senteret er en ressurs både for de som bruker naturområdene og de som søker å lære mer om våtmark. Beliggenheten og naturen er unik. Her har det vært bosetting siden steinalderen. Rike kalkforekomster gjør områdene spesielt interessante i botanisk sammenheng, og historiske minnesmerker fra både fjern og nær fortid er synlig i landskapet..

Senteret leier ut sykler, teleskop og kikkerter, og bidrar med kart og informasjon om flotte turopplevelser. Vi har også naturveiledere som er tilgjengelige på forespørsel. Se også «aktiviteter».
Fra senteret er det kort vei til Ramsarområdene, og merkede turløyper tilrettelagt med rasteplasser og informasjon. Sykkelkart
Besøkssenter Våtmark autoriseres av Miljødirektoratet.

Planlegg ditt besøk

Kontakt oss

 

_
_
_