1

Naturveiledning

Besøkssenter Våtmark Ørland har et variert og rikholdig tilbud av undervisningsopplegg tilpasset de fleste klassetrinn i grunnskolen.

Livet i fjæra
Kan tilpasses alle klassetrinn.
Tid: 2 x 45 min.

Hva spiser fuglene, og hvordan gjør de det?
Tema: våtmark og hvordan fugl er tilpasset livet i våtmarkene. Vi snakker om næringskjeder og biologisk mangfold.
Tema kan tilpasses alle trinn.
Sted: Ørland Våtmarksenter
Tid: ca 30 min + aktivitet

Livet i skogen
Fugler og dyr, bilderebus og lek. Passer best for barnehage, og skolestartere.
Tid: 60 min

Flaggermus I
Mange synes flaggermusa er både mystisk og litt skummel. Vi snakker om hva den spiser og hvordan den lever. Kort film. Formingsaktivitet om ønskelig.
Sted: Ørland Våtmarksenter (inne)
Tid: 30 min + aktivitet

Flaggermus II
Observere flaggermus ved hjelp av flaggermusdetektor. Tilbys ikke i vinterhalvåret.
Sted: Egnet sted ute
Tid: kveld! Minimum 45 min

Vi prøver å tilpasse oss skolenes tidskjema, og gjøre plass til så mange klasser som mulig.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

_
_
_