Utstilling

I besøkssenteret finnes en fast utstilling som formidler "våtmark" gjennom ord og bilder.
Utstillingen består av en permanent del og en levende, skiftende digital utstilling. Den faste utstillingen utgjøres av 27 veggmonterte informasjonsmoduler, utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet og Fylkesmannen. Den variable delen av utstillingen består av dataskjermer, og et stort interaktivt databord. Dataskjermene informerer om lokale, regionale, nasjonale og internasjonale Ramsarområder. De inneholder også informasjon om lokalt friluftsliv, lokale bilder og annen type informasjon. Også frivillige lag og organisasjoner kan eksponere sin virksomhet på egne dataskjermer i utstillingen.

Sentralt i utstillingen er en stor installasjon som kan likne på de mange steinene som finnes i landskapet på Ørland. Da isen smeltet etter siste istid ble steiner som var fraktet i isen liggende som monumenter rundt om i landskapet.

_
_
_