Ramsarområder i Midt-Norge

 • Våtmarkssystemet på Ørland består av fire grunne kystområder. Dette er Innstransfjæra, Hovsfjæra, Kråkvågsvaet og Grandefjæra.
 • Trondheimsfjorden våtmarkssystem omfatter Gaulosen i Sør-Trøndelag og Eidsbotn, Rinnleiret og Ørin i Nord-Trøndelag.
 • Tautra ligger i den indre delen av Trondheimsfjorden og består av ei flat øy omgitt av grunne sjøområder.
 • Havmyran på Hitra ble fredet som naturreservat ved kongelig resolusjon den 17. desember 1982.
 • Froan er et eget lite øyrike ytterst i havgapet i Frøya kommune.

 Fuglefredningsområder/Verneområder (Utenfor Ramsar):

 • Eidsvatnet fuglefredningsområde - Bjugn kommune
 • Været, med Svinøya og omkringliggende holmer og sjøarealer i Bjugn kommune
 • Strømmen Fuglefredningsområdet
 • Bingsholmsråsa i Åfjord kommune
 • Hosensand landskapsvern- og fuglefredningsområde
 • Austråttlunden landskapsvernområde
 • Litjvatnet naturreservat i Agdenes kommune
 • Rusasetvatnet i Ørland kommune er ikke et fredet område, men tas med på bakgrunn av de kvaliteter som ligger i området, samt at det er påstartet et reguleringsplanarbeide som har som formål å sette i verk Norges største restaureringsprosjekt for våtmarksområder.
_
_
_